KODEKS EYTKI FIZJO COACH

§1


Wszystkie działania firmy Fizjo Coach zgodne są z założeniami Kodeksu Dobrych Praktyk.
 

§2


Nadrzędnym celem firmy Fizjo Coach jest świadczenie usług szkoleniowych zgodnie 
ze standardami zawartymi w Kodeksie Dobrych Praktyk, uwzględniając posiadane uprawnienia
i doświadczenie wykładowców/instruktorów.  
 

§3


Firma Fizjo Coach dokłada wszystkich starań, aby oferowane usługi były na najwyższym poziomie
w zakresie merytorycznym jak i organizacyjnym. 
 

§4


Firma Fizjo Coach umożliwia identyfikacje profilu firmy, udostępniając publicznie informacje na temat prowadzonej działalności, obszarów działania i specjalizacji, referencji własnych oraz danych osób realizujących usługę. 
 

§5


Firma Fizjo Coach przedstawia oferty Klientom określając zakres, cele oraz cenę świadczonych usług. Umowa na odległość precyzuje zasady i zakres obowiązków pomiędzy firmą Fizjo Coach
a Klientem. 
 

§6


Kadra realizująca usługi szkoleniowe dobierana jest na podstawie posiadanych specyficznych kwalifikacji, wykształcenia i doświadczenia, aby jak najlepiej zrealizować szkolenie dla Klientów. 
 

§7


Kursy odbywają się zgodnie z przyjętym harmonogramem, a o komfort każdego z Uczestników dba opiekun szkolenia lub osoba delegowana z firmy Fizjo Coach.

§8


Firma Fizjo Coach gwarantuje ochronę danych osobowych uzyskanych od Klienta przestrzegając Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
 

§9


Firma Fizjo Coach stale monitoruje jakość świadczonych usług przy pomocy autorskiej ankiety oraz autorskich narzędzi służących ewaluacji usług szkoleniowych. 
 

§10


Przez firmę Fizjo Coach został opracowany model reagowania na nieprzewidziane sytuacje, który stosowany jest przez upoważnioną osobę. Model ten dostępny jest w Regulaminie firmy Fizjo Coach. 
 

§11


Firma Fizjo Coach oraz osoby reprezentujące firmę Fizjo Coach podczas szkoleń przestrzegają praw autorskich i posługują się tylko takimi materiałami, do których posiadają prawo. 
 

§12


Firma Fizjo Coach respektuje zasady uczciwej konkurencji w pełnym zakresie świadczonych działań, a w szczególności w zakresie reklamy i promocji, informacji o świadczonych usługach
oraz ich kosztach.

Najbliższe szkolenia

O FizjoCoach

Fizjo Coach to międzynarodowy projekt poświęcony organizacji szkoleń i warsztatów w zakresie fizjoterapii, masażu, odnowy biologicznej, sportu, tapingu, terapii manualnej, postawy ciała, diagnostyki oraz dietetyki.

Dane firmy

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019